30 Cdo 762/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 762/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce L. J. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 200 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 113/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2016, č. j. 35 Co 284/2016-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti v záhlaví uvedenému rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu