30 Cdo 749/2014
Datum rozhodnutí: 27.02.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 749/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné RWE Energie, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, identifikační číslo osoby 49903209, proti povinnému O. P., pro 48.922,70 Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 1 se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 17, pod sp. zn. 099EX 1540/04, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 28. května 2013, sp. zn. 14Co 259/2013, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu