30 Cdo 718/2014
Datum rozhodnutí: 25.03.2014
Dotčené předpisy: § 243 odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 718/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné JAPONE s. r. o., se sídlem v Bruntále, Sukova 800/3, identifikační číslo osoby 253 62 143, zastoupené Mgr. Lubomírem Nedbalem, advokátem se sídlem v Bruntále, Sukova 3, proti povinné S. M., zastoupené Mgr. et Mgr. Janem Rabasem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 343/6, pro 54.274,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13Nc 14579/2005, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze 14. června 2013, č. j. 29Co 171/2013-66, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze 14. června 2013, č. j. 29Co 171/2013-66, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl, neboť je opožděné. Napadené rozhodnutí bylo povinné doručeno 16. 7.2013, lhůta pro podání dovolání tedy skončila 16. 9. 2013. Podal-li tedy dovolatelkou zvolený právní zástupce dovolání až 20. 9. 2013, učinil tak opožděně.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu