30 Cdo 713/2016
Datum rozhodnutí: 23.02.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 713/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu pro místní rozvoj , se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 6, o zaplacení částky 751 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 119/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2014, č. j. 13 Co 313/2014-46, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 6. 2015, č. j. 27 C 119/2012-72, žádost dovolatele zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 9. 2015, č. j. 13 Co 325/2015-83, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 1. 2016, č. j. 27 C 119/2012-90, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta. Dovolatel na výzvu reagoval podáním, v němž uvedl, že na zaplacení advokáta pro dovolací řízení nemá , přičemž podal návrh na obnovu řízení.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. 2. 2016


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu