30 Cdo 646/2014
Datum rozhodnutí: 26.03.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 646/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné D. S. Leasing, a. s., se sídlem v Brně, Londýnské náměstí 2, identifikační číslo osoby 48909238, zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Brně, Tuřanka 34, proti povinné QALLIA, s. r. o., se sídlem v Praze 2, Blanická 922/25, identifikační číslo osoby 28276914, pro 10.000,- Kč, o uložení pořádkové pokuty, vedené Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 53 EXE 571/2012, o dovolání Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České republiky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 15Co 397/2013-66, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 9. 5. 2012, č. j. 53 EXE 571/2012-25, Obvodní soud pro Prahu 2 uložil Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České republiky, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 3, pořádkovou pokutu ve výši 30.000,- Kč (za to, že na výzvu soudu nezapůjčil spis), kterou je povinen uhradit Obvodnímu soudu pro Prahu 2 do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.
Shora označeným rozhodnutím Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že pořádková pokuta se ukládá ve výši 10.000,- Kč, jinak usnesení potvrdil.
Usnesení odvolacího soudu napadl Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České republiky dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).
Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném. Protože o takový případ se v souzené věci jedná, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. března 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu