30 Cdo 628/2017
Datum rozhodnutí: 14.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 628/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce M. V. , vedené u Obvodního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 14 Nc 6005/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2016, č. j. 57 Co 389/2016-17, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání. Usnesením ze dne 13. 12. 2016, č. j. 14 Nc 6005/2015-20, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž soud prvního stupně stanovil dovolateli lhůtu 15 dnů. Dovolatel na výzvu reagoval podáním ze dne 21. 12. 2016, které bylo obsahově totožné s již podaným dovoláním.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. 2. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu