30 Cdo 623/2003
Datum rozhodnutí: 15.04.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 623/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce M. M., zastoupeného advokátem, proti žalované nezletilé J. P., zastoupené zákonnou zástupkyní matkou J. P., dále zastoupené advokátem, o určení neúčinnosti darovací smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 368/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2002, č. j. 55 Co 153/2002-186, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2002, č. j. 55 Co 153/2002-186, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 10. 2001, č. j. 28 C 368/96-164, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu