30 Cdo 608/2003
Datum rozhodnutí: 18.02.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 608/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně M. V., zastoupené advokátem, proti žalovanému B. S., zastoupenému advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 6 C 522/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

4. prosince 2002, č. j. 26 Co 379/2002-142, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Jak vyplývá z obsahu spisu, dovolání žalobkyně směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2002, č. j. 26 Co 379/2002-142, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 29. května 2002, č. j. 6 C 522/2001-120, není v označené věci přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a)

a b) občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.").

Protože takto by přípustnost dovolání v této věci mohla být založena pouze již jen ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., avšak dovolací soud neshledal, že by v tomto případě k naplnění předpokladů daného ustanovení došlo (dovoláním napadené rozhodnutí ve věci samé nebylo shledáno po právní stránce zásadně významným, když základ rozhodnutí odvolacího soudu spočívá především na míře konkrétních skutkových zjištění, čemuž odpovídá i samotný obsah dovolání žalobkyně), neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu