30 Cdo 6024/2016
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 6024/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzovaného M. Z. , zastoupeného JUDr. Naděždou Zetkovou, advokátkou se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Bezručova 206, o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. P 102/2012, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. července 2015, č. j. 59 Co166/2015-630, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně podal sám posuzovaný dovolání, které (podáním ze dne 24. října 2016, učiněným právní zástupkyní posuzovaného) vzal zpět.
V důsledku tohoto dispozičního procesního úkonu posuzovaného proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2017
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu