30 Cdo 5898/2016
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5898/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně Z. P. , proti žalované (označené jako) Kriminální policie Severočeského kraje , oddělení obecné kriminalistiky , se sídlem v Děčíně I, Kaštanova 301/2, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 Nc 2106/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. prosince 2015, č. j. 8 Co 217/2015-29 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Děčíně (dále již soud prvního stupně ) usnesením ze dne 3. listopadu 2015, č. j. 15 Nc 2106/2014-20, odmítl podání žalobkyně ze dne 21. října 2014 a 3. listopadu 2015, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ústí nad Labem (dále již odvolací soud ) usnesením ze dne 16. prosince 2015, č. j. 8 Co 217/2015-29, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala sama žalobkyně dovolání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. dubna 2016, č. j. 15 Nc 2106/2014-38, soud vyzval žalobkyni, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Žalobkyně si v soudem stanovené lhůtě právního zástupce nezvolila. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. listopadu 2016, č. j. 15 Nc 2106/2014-48, soud opětovně vyzval žalobkyni, aby si pro podání dovolání zvolila právního zástupce a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Žalobkyně byla poučena, že nesplní-li podmínku řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem, Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud či dovolací soud ) řízení zastaví. Žalobkyně nedostatek povinného zastoupení v určené lhůtě neodstranila.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by žalobkyně byla právně zastoupena nebo že by sama měla právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu