30 Cdo 5787/2016
Datum rozhodnutí: 25.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 5787/2016-54 originál


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 5.150.000,- Kč a sociálního pojištění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 40/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2016, č. j. 21 Co 312/2016-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již soud prvního stupně ) usnesením ze dne 14. července 2016, č. j. 16 C 40/2015-35, odmítl žalobu ze dne 26. dubna 2015, a dále, pro překážku věci rozhodnuté zastavil řízení o žádosti žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již odvolací soud ) usnesením ze dne 15. srpna 2016, č. j. 21 Co 312/2016-42, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále též dovolatel ) sám dovolání a současně požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. září 2016, č. j. 16 C 40/2015-45, rozhodl, že se dovolateli nepřiznává osvobození od soudních poplatků a dále zamítl jeho návrh, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven právní zástupce z řad advokátů. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. září 2016, č. j. 16 C 40/2015-46, které bylo dovolateli doručeno dne 26. září 2016, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž byl poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud či dovolací soud ) řízení zastaví.
Vzhledem k tomu, že dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu