30 Cdo 5706/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 5706/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 110 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 77/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, č. j. 11 Co 120/2014-208, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 1. 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu