30 Cdo 54/2017
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 54/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 25 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 308/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 10. 2013, č. j. 58 Co 312/2013-49, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a následně podal žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 3. 2015, č. j. 41 C 308/2011-70, žádost dovolatele zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 15. 5. 2015, č. j. 58 Co 163/2015-76, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Dovolací řízení proti posledně uvedenému usnesení bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2015, č. j. 21 Cdo 4245/2015-86, zastaveno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 15. 8. 2016, č. j. 41 C 308/2011-93, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta. Dovolatel opětovně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. 1. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu