30 Cdo 536/2016
Datum rozhodnutí: 23.02.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 536/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce A. Ž., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy 15 266,35 EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 142/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, č. j. 15 Co 309/2014-64, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 2. 2015, č. j. 15 C 142/2013-71, žádost dovolatele zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 20. 7. 2015, č. j. 15 Co 281/2015-77, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Dovolací řízení o dovolání žalobci proti posledně uvedenému rozhodnutí bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2016, č. j. 30 Cdo 5160/2015-103, zastaveno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. 1. 2016, č. j. 15 C 142/2013-106, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 20 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. února 2016
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu