30 Cdo 5320/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 5320/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně H. H. , zastoupené JUDr. Pavlem Sokolem, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova 3078, proti vydražiteli Investiční a poštovní banka, nyní ČSOB a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Hroznova 1, o neplatnost dražby, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 24Nc 1603/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. července 2014, č. j. 15Co 338/2014-102, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala žalobkyně dovolání, které pak podáním z 9. prosince 2014 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2015
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu