30 Cdo 5298/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 5298/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně L. H. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o vydání věci, eventuálně o zaplacení částky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 127/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2013, č. j. 22 Co 509/2010-452, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnila podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 8. 2015, č. j. 17 C 127/2004-497, návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a usnesením ze dne 6. 10. 2015, č. j. 17 C 127/2004-499, vyzval dovolatelku, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, přičemž stanovil dovolatelce lhůtu 10 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatelka na výzvu nereagovala.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. 12. 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu