30 Cdo 5293/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.30 Cdo 5293/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 20.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 237/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2016, č. j. 29 Co 343/2016-50, takto:

I. Dovolací žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2016, č. j. 29 Co 343/2016-50 (jímž bylo odmítnuto dovolání žalobce proti označenému rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů), není podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. (jež stanoví, že dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.) přípustné.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2017
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu