30 Cdo 509/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 509/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , Územní pracoviště Děčín, Myslbekova 1387/5, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému JUDr. O. V., pro 36.472,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 47EXE 6173/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 28. května 2013, č. j. 12Co 286/2013-21, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 7 exekučního řádu odmítl odvolání povinného proti usnesení z 2. 11. 2011, č. j. 47EXE 6173/2011-9, kterým okresní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu