30 Cdo 5037/2014
Datum rozhodnutí: 18.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 5037/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, identifikační číslo osoby 70099618, proti povinným 1. J. R. , a 2. M. P. , pro 39.049,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 23Nc 5612/2006, o dovolání 1. povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 29. března 2013, č. j. 26Co 147/2013-102, ve znění opravného usnesení z 15. května 2013, č. j. 26Co 147/2013-104 takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 13. února 2013, č. j. 23 Nc 5612/2006-89, kterým soud prvního stupně odmítl odvolání 1. povinného jako opožděné, podal 1. povinný dovolání, o němž se před soudem 1. stupně výslovně vyjádřil tak, že na jeho projednání netrvá (č. l. 118), což dovolací soud posoudil tak, že 1. povinný vzal své dovolání zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném do 1. ledna 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2014

JUDr. Vladimír M i k u š e k předseda senátu