30 Cdo 4845/2014
Datum rozhodnutí: 18.12.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 4845/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D ., a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné TARXAN CONSULTING s. r. o., se sí dlem v Českých Budějovicích, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinné A. N. , jako právní nástupkyni původního povinného Mgr. L. N., zemř. 22. listopadu 2013, pro 25.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49EXE 1808/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 19. listopadu 2013, č. j. 19Co 2476/2013-59, takto: I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud částečně potvrdil a částečně změnil usnesení z 10. září 2013, č. j. 49 EXE 1808/2013-14, kterým okresní soud zastavil exekuci a rozhodl o náhradě nákladů exekučního řízení a exekuce, podala oprávněná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu