30 Cdo 4839/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 4839/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně BŘECLAV OBJEKT, spol. s r. o. , se sídlem v Brně, Křenová 40, identifikační číslo osoby 255 88 605, zastoupené JUDr. Ivanem Peclem, advokátem Advokátní kanceláře Economy JUDr. Pecl a spol., v. o. s., se sídlem v Brně, Zábrdovická 15/16, proti žalované P.R.I. develop, SE , se sídlem v Břeclavi, Bratislavská 2939, identifikační číslo osoby 293 79 393, zastoupené JUDr. Milanem Švejdou, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská 12, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 4 C 41/2011, o dovolání F-Osset, a. s., se sídlem v Praze 1 Staré Město, Kaprova 42/14, identifikační číslo osoby 262 39 728, zastoupené Mgr. Michalem Dobešem, advokátem se sídlem v Brně, Křenová 71, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. listopadu 2013, č. j. 14 Co 313/2013-226, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 2015, č. j. 30 Cdo 4839/2014-341, opravuje se v údajích o zástupcích žalobkyně a žalované tak, že označení zástupce žalobkyně správně zní: zastoupené JUDr. Ivanem Peclem, advokátem Advokátní kanceláře Economy JUDr. Pecl a spol., v. o. s., se sídlem v Brně, Zábrdovická 15/16 , a označení zástupce žalované správně zní: zastoupené JUDr. Milanem Švejdou, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská 12.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 2015, č. j. 30 Cdo 4839/2014-341, bylo dovolání F-Osset, a. s., se sídlem shora, odmítnuto. V záhlaví usnesení však byli nesprávně uvedeni zástupci žalobkyně a žalované.
Protože jde o chyby v psaní, Nejvyšší soud dle § 164 o. s. ř. přistoupil k vydání tohoto opravného usnesení, jímž opravil předmětné usnesení způsobem, jak se podává z výroku tohoto usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. března 2015
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu