30 Cdo 4796/2008
Datum rozhodnutí: 10.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
30 Cdo 4796/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce Ing. S. V., zastoupeného JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem, se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o ochranu osobnosti , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 120/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2008, č.j. 1 Co 350/2007-44, takto :

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. června 2007, č.j. 34 C 120/2006-31, zamítl žalobu, aby bylo určeno, že žalobce byl neoprávněně evidován bývalou S. jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Sb. a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 12. února 2008, č.j. 1 Co 350/2007-44, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a současně určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s aktuální judikaturou soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 2127/2004, a usnesení téhož soudu ze dne 9. března 2006, sp. zn. 30 Cdo 2444/2005) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem, neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2010

JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.
předseda senátu