30 Cdo 4666/2014
Datum rozhodnutí: 03.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 4666/2014 30 Cdo 4665/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci posuzované Mgr. I. T. , soudkyně Okresního soudu v Karviné, s adresou pro doručování: Okresní soud v Karviné, o návrhu S. M., právně zastoupeného Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem v Advokátní kanceláři Drlík Sedláček, se sídlem v Šumperku, Náměstí Míru 9, o svéprávnost Mgr. I. T., vedené pod sp. zn. 41 Nc 1112/2013 u Okresního soudu v Karviné, o dovolání navrhovatele proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013 č. j. 13 Co 479/2013-42, a č. j. 13 Co 480/2013-45, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013, č. j. 13 Co 479/2013-42, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 6. června 2013, č. j. 41 Nc 1112/2013-12m, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013, č. j. 13 Co 480/2013-45, jímž bylo potvrzeno v napadené části, tj. v odstavci II. výroku, usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 18. září 2013, č. j. 41 Nc 1112/2013-32, je třeba podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnout, neboť dovolatel v dovolání nevymezil dovolací důvod způsobem stanoveným v § 241a odst. 3 ve vazbě na § 237 odst. 3 o. s. ř., takže pro tuto vadu nelze v dovolacím řízení pokračovat (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky http://www.nsoud.cz ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta poslední o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. prosince 2014

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu