30 Cdo 4636/2007
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 4636/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce P. P., proti žalovaným 1) České republice-M. s. ČR, 2) České republice-M. v. ČR, 3) S. G., 4) I. P., M. v. ČR, 5) J. J., Obvodní soud pro Prahu 1, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2007, č. j. 37 C 167/2005-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením v záhlaví označeným zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro nezaplacení soudního poplatku, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V podání, označeném jako DOVOLÁNÍ a adresovaném NSČR , vyjadřuje žalobce nesouhlas s označeným usnesením.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236

odst. 1 o.s.ř.).

V záhlaví označeném usnesení Městského soudu v Praze v této věci však není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podanému proti takovému rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 10a o.s.ř.).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud ČR proto řízení o dovolání žalobce podanému proti usnesení soudu prvního stupně zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c o.s.ř.). Z tohoto důvodu nebylo ani třeba odstranit nedostatek podmínky zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ve smyslu § 241b odst. 2 o.s.ř.

Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalovaným podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2009

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu