30 Cdo 4528/2007
Datum rozhodnutí: 30.10.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 4528/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilých: B. M., a M. M., obou zastoupených opatrovníkem M. č. P., dětí matky


K. F., zastoupené advokátem, a otce: P. M., zastoupeného advokátem, o návrhu matky na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 9 P 53/2006, o dovolání matky proti usnesení Městského soudu


v Praze ze dne 27. března 2007, č. j. 18 Co 83/2007 - 69, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 21. 11. 2006, č. j. 9 P 53/2006 - 41, vyslovil svoji nepříslušnost k rozhodnutí o návrhu matky na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí, řízení zastavil, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání matky Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 3. 2007, č. j.


18 Co 83/2007 - 69, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala matka dne 16. 7. 2007 dovolání, které prostřednictvím svého zástupce vzala podáním ze dne 8. 8. 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 9. 8. 2007, výslovně zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. října 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu