30 Cdo 4438/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4438/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, Regionální pobočka Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava, Sokolská třída 267, Ostrava, identifikační číslo osoby 411 975 18, proti povinnému P. R., t. č. věznice MS ČR Horní Slavkov, PSČ 357 31, pro 13.361,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 55 EXE 514/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 28. února 2013, č. j. 66 Co 45/2010-51, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 28. února 2013, č. j. 66Co 45/2010-51, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. ledna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu