30 Cdo 4426/2014
Datum rozhodnutí: 30.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 4426/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v v exekuční věci oprávněného JUDr. L. F. - správce konkurzní podstaty úpadce MASO SERVIS s. r. o., se sídlem v Praze Vinohradech, Římská 42, identifikační číslo osoby 26434431, proti povinné PACAN LIMPAS s. r. o. , se sídlem v Liberci I Starém Městě, Masarykova 650/23, zastoupené JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem se sídlem v Liberci 2, Na Poříčí 116/5, pro 2.746.633,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 60EXE 5699/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci z 13. března 2014, č. j. 29Co 667/2013-37, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení městského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním z 23. září 2014 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu