30 Cdo 4320/2016
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4320/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 1.400.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 292/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. 19 Co 224/2014-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce (u nějž neshledal podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů) proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze ve smyslu § 241b odst. 2, věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně nebyla splněna zákonem stanovená podmínka ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. (zastoupení žalobce v dovolacím řízení advokátem).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. března 2017
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu