30 Cdo 4317/2014
Datum rozhodnutí: 23.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 4317/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 8, se sídlem v Praze 8, Zenklova 1/35, proti povinné J. V. , zastoupené Mgr. Štěpánem Holubem, advokátem se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou bránou 365/21, pro 11.040,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 2E 190/98, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 4. září 2013, č. j. 54Co 399/2013-124, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení městského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním z 24. září 2014 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. října 2014 JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu