30 Cdo 4297/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 4297/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinným 1) J. V. , 2) J. V. , 101 900,18 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 2092/2013, o dovolání 1) povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 10. 2013, č. j. 68 EXE 2092/2013-52, takto:

Řízení o dovolání Jiřiny Vávrové proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 10. 2013, č. j. 68 EXE 2092/2013-52, se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 v záhlaví označeným usnesením rozhodl tak, že soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ není vyloučen z vedení této exekuce. Usnesení napadla 1) povinná dovoláním ze dne 22. 11. 2013.
Podle § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen o. s. ř. , účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů; o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (§ 10 o. s. ř.).
Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).
Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí okresního (obvodního) soudu občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).
Protože v projednávané věci není soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o dovolání 1) povinné proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, Nejvyšší soud řízení o tomto podání podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu