30 Cdo 4284/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4284/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem v Praze, Štěpánská 15, identifikační číslo osoby 713 77 99, proti povinným 1) Z. S., 2) M. S. , pro 778.008,49 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Hodoníně pod sp. zn. 42Nc 141/2008, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně z 16. července 2013, č. j. 12Co 386/2013-110, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně z 16. července 2013, č. j. 12Co 386/2013-110, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu