30 Cdo 4268/2013
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 4268/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné Kredia s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Újezd 600/1, identifikační číslo osoby 24743607, zastoupené Mgr. Michalem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Vysoké II 300/22, proti povinné M. S., pro 6.425,16 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Moniky Elfmarkové, Exekutroského úřadu Praha 4 pod sp. zn. 115EX 307/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 26. září 2013, č. j. 40Co 466/2013-018, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 30. května 2013, č. j. 115 EX 307/13-008, kterým soudní exekutorka zamítla návrh oprávněné na nařízení exekuce, podala oprávněná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu