30 Cdo 4266/2013
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 4266/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné společnosti Kredia s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Újezd 600/1, identifikační číslo osoby 24743607, zastoupené Mgr. Michalem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Vysoké II 300/22, proti povinnému J. F. , pro 6.213,- Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Moniky Elfmarkové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 4, K Beránku 3, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 29. srpna 2013, č. j. 40Co 468/2013-19, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 3. června 2013, č. j. 115 EX 35/13-009, kterým okresní soud zamítl exekuční návrh oprávněné, podala oprávněná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. července 2014 JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu