30 Cdo 4242/2011
Datum rozhodnutí: 25.04.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 4242/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce Z. P. , proti žalovaným 1) J. H. , a 2) R. C. , oběma zastoupeným Jiřím Hřídelem, advokátem se sídlem v Písku, Fráni Šrámka 136, o určení vlastnického práva a o určení, že oprávnění odpovídající věcnému břemeni nevznikla, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 2 C 77/2007, k dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. června 2011, č.j. 7 Co 480/2010-470, takto:

Datum rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. února 2011, č.j. 30 Cdo 4242/2011-514, se opravuje tak, že datum rozhodnutí správně zní: 15. února 2012.

O d ů v o d n ě n í:
V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ve shora uvedené věci bylo nesprávně uvedeno datum jeho vydání (vyhlášení).
Nejvyšší soud České republiky proto podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1 o. s. ř., vydal toto opravné usnesení, jímž datum svého rozhodnutí - jak se podává z výrokové znělky tohoto usnesení - opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. dubna 2012


JUDr. Pavel V r c h a, v. r.
předseda senátu