30 Cdo 4212/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 4212/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné E. R. O. C., s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Petřínská 5, identifikační číslo osoby 636 72 332, proti povinnému V. B. , zastoupenému JUDr. Michalem Říhou, advokátem se sídlem v Praze 5, Ke Klimentce 2186/15, pro 1,168.304,30,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68EXE 4517/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 15. května 2013, č. j. 14Co 214/2013-83, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení městského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 9. 1. 2014 vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu