30 Cdo 4159/2010
Datum rozhodnutí: 23.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
30 Cdo 4159/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Základní odborové organizace při správě státních hradů Bouzov a Šternberk, identifikační číslo osoby 71197176, se sídlem v Bouzově 8, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, za účasti Odborové organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu, identifikační číslo osoby 26991934, se sídlem v Bouzově 8, jako vedlejší účastnice řízení na straně žalobkyně, o zaplacení částky 125.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 133/2008, o dovolání vedlejší účastnice řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2010, č. j. 62 Co 45/2010 - 70, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, že řízení se zastavuje, a žádnému z účastníků řízení nepřiznal náhradu nákladů řízení.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadla vedlejší účastnice řízení dne 14. 2. 2010 blanketním dovoláním, ke kterému přiložila žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Žádost vedlejší účastnice o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. 4. 2010, č. j. 12 C 133/2008-94, které bylo k odvolání vedlejší účastnice řízení potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 62 Co 301/2010.
Podáním ze dne 28. 9. 2010 vzala vedlejší účastnice řízení své dovolání v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
S ohledem na uvedený procesní úkon vedlejší účastnice řízení, jímž vzala dovolání v této věci zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2011
JUDr. František Ištvánek, v. r. předseda senátu