30 Cdo 4158/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4158/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUD. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Václavské nám. 808/66, identifikační číslo osoby 276 46 751, proti povinné E. Z. , pro 15.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43EXE 4130/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 26. února 2013, sp. zn. 12Co 1355/2012-29, takto:
Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle § 44 odst. 7 exekučního řádu odmítl odvolání povinné proti usnesení z 8. 3. 2011, č. j. 43EXE 4130/2011-7, kterým okresní soud nařídil exekuci, podala povinná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu