30 Cdo 4113/2014
Datum rozhodnutí: 23.10.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.30 Cdo 4113/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia s. r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 25083236, proti povinnému J. W. , pro 26.840,10 Kč, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13EXE 9459/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 30. října 2014, č. j. 18Co 471/2013-148, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 19. července 2013, č. j. 13 EXE 9459/2010-115, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. října 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu