30 Cdo 4095/2007
Datum rozhodnutí: 09.10.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 4095/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce F. O., zastoupeného opatrovníkem advokátem, proti žalovanému K. ú. J. k., o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 51 C 3/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. září 2005, č. j. 1 Co 89/2005 - 16, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 4. 2. 2005, č. j. 51 C 3/2003 - 8, zamítl návrh, aby soud zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2002, č. j.


29 Ca 398/2001 - 33, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. 9. 2005, č. j. 1 Co 89/2005 -16, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které prostřednictvím svého opatrovníka vzal podáním ze dne 10. 9. 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 12. 9. 2007, výslovně zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. října 2007


JUDr. Olga Puškinová, v.r.


předsedkyně senátu