30 Cdo 4023/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4023/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce Ing. K. K., proti žalované PaeDr. M. H. , o neplatnost právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 21 C 35/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2015, č. j. 21 Co 134/2015-278, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Praze, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2015
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu