30 Cdo 3915/2014
Datum rozhodnutí: 18.12.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 3915/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Budějovická 1912/64b, identifikační číslo osoby 45244782, proti povinnému J. H. , pro 156.643,- s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49EXE 3276/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 26. června 2013, č. j. 19Co 1223/2013-31, takto:
Dovolací řízení se zastavuje . O d ů v o d n ě n í : Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2014
JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu