30 Cdo 3914/2014
Datum rozhodnutí: 18.12.2014
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 3914/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Budějovická 1912/64b, identifikační číslo osoby 45244782, proti povinnému J. H. , o ustanovení opatrovníka, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49EXE 3276/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 26. června 2013, č. j. 19Co 1224/2013-36, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud zrušil usnesení soudu prvního stupně z 10. dubna 2013, č. j. 49 EXE 3276/2012-21, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 237 o. s. ř.), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2014


JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu