30 Cdo 3827/2014
Datum rozhodnutí: 29.09.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.30 Cdo 3827/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, proti povinnému F. Š. , zastoupenému Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 11, pro 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 19 EXE 1458/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. dubna 2014, č. j. 24 Co 708/2014-133, takto:
Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil usnesení z 27. ledna 2014, č. j. 19 EXE 1458/2011-113, kterým okresní soud zastavil exekuci tak, že se exekuce nezastavuje, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. září 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu