30 Cdo 364/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 364/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s. , se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Václavské náměstí 808/66, identifikační číslo osoby 27646751, proti povinným 1. P. M. , 2. D. M. , zastoupené Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem se sídlem v Táboře, Příběnická 1908/12, pro 9.620,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 11EXE 2370/2011, o dovolání 2. povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře z 21. června 2013, č. j. 15Co 352/2013-73 takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala 2. povinná dovolání, které pak podáním z 13. 12. 2013 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. února 2014 JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu