30 Cdo 3611/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 3611/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem, ve věci žalobkyně RPIC-ViP s. r. o., identifikační číslo osoby 25826051, se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, Výstavní čp. 2224/8, zastoupené Mgr. Petrem Burzanovským, advokátem se sídlem v Praze 4, V Parku 2323/14, proti žalované České republice Úřadu práce České republiky , se sídlem v Praze 1, Karlovo nám. 1359/1, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 C 22/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2013, č. j. 57 Co 1/2013-56, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2013, č. j. 57 Co 1/2013-56, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. listopadu 2013

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu