30 Cdo 3477/2007
Datum rozhodnutí: 24.10.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3477/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složením z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce V. O., za vedlejší účasti S., a. s., obou zastoupených advokátem, za další účasti 1) J. E., zastoupeného advokátem, 2) Jiřího Hanuše, zastoupeného advokátkou, 3) I. P., , a 4) P. f. České republiky, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 143/2004, o dovolání J. E. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2007, č. j. 24 Co 442/2005-149, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze usnesením v záhlaví označeným rozhodl tak, že v řízení bude pokračováno s procesním nástupcem zemřelé D. E. - jejím synem J. E.


Proti tomuto usnesení podal J. E. dovolání, které podáním ze dne


7. srpna 2007 vzal výslovně zcela zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu J. E. Nejvyšší soud jako soud dovolací


(§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. října 2007


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu