30 Cdo 3469/2014
Datum rozhodnutí: 23.10.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.30 Cdo 3469/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné Renegade North LLC., se sídlem 3411 Silverside Road, Rodney Bldg., Suite 104, Wilmington, Delaware 19810, Spojené státy americké, proti povinné M. V. , pro 15.316,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 53 EXE 788/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 17. dubna 2014, č. j. 17 Co 163/2014-57, takto: Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 10. ledna 2014, č. j. 53 EXE 788/2013-48, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, podala povinná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2014


JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu