30 Cdo 346/2004
Datum rozhodnutí: 24.02.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 346/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce A. M., zastoupeného advokátkou, proti žalované České republice Ministerstvu vnitra ČR, Praha 7, Nad Štolou 3, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 140/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. září 2002, č.j.

1 Co 142/2002-80, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího soudu.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2002, č.j.

37 C 140/2000-68, ve věci samé, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání není proto odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2004

JUDr. Karel Podolka

předseda senátu