30 Cdo 3440/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 3440/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem, ve věci žalobkyně V. B. , zastoupené JUDr. Boženou, Hokeovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Doudlebská 1046/8, proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí , se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 298/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. 10. 2012, č. j. 19 C 298/2010 - 99, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. 10. 2012, č. j. 19 C 298/2010 - 99, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. října 2013

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu