30 Cdo 3281/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3281/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s. , se sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, identifikační číslo osoby 61860069, proti povinným 1) D. K., 2) R. F. , a 3) M. K. , pro 56.933,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 10Exe 7767/2012, o dovolání 1. povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 27. března 2013, sp. zn. 12Co 1632/2012-25, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu